Zásady zpracování osobních údajů 

Zdeněk Prieložný, IČ 67211089, Šumburk nad Desnou 219, Český Šumburk, PSČ 468 41 může být na základě objednávky a smlouvy zpracovatelem osobních údajů předaných klientem ve smyslu platných právních předpisů, zejména Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.   

Vaše osobní údaje zpracovává pro vyřízení objednávky, vyhotovení fakturace a marketingové účely. Jedná se zejména o tyto údaje; fakturační údaje (jméno, název společnosti, IČO, adresa) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), které jsou zpracovány za účelem navázání kontaktu s potenciálním klientem, který zaslal poptávku prostřednictvím objednacího formuláře nebo provedl objednávku služeb, tedy za účelem plnění smlouvy a vystavení platných daňových dokladů, příp. zaslání newsletteru. Odesláním dotazu či objednávky klient automaticky souhlasí se zasíláním novinek, přičemž tento souhlas může kdykoli odvolat písemně na e-mail zdenekprielozny @ seznam.cz.   

Osobní údaje mohou být uchovávány po dobu 5 let, údaje z kontaktního či objednacího formuláře 1 rok, objednávky po dobu stanovenou zákonem. 

Na této webové stránce nepoužíváme soubory cookies a našim zákazníkům nezasíláme newslettery. 

V případě zájmu máte právo dotázat se na další podrobnosti (jaké údaje zpracováváme, kdo k nim má přístup, v jakém rozsahu, na jak dlouho atd.) Můžete také požádat o opravu nebo výmaz údajů tam, kde je to možné. V případě dotazů se obracejte na e-mail zdenekprielozny @ seznam.cz. 

Tyto zásady jsou platné od data spuštění webu.